torsdag 1 maj 2008

IT
Så har man då äntligen kommit iväg till Stockholm och en tvådagars utbildning
om att bygga varumärke (hur marknads-
föra din skola) på
Rektorsakademien.

Kaj Runelund var kursledare med all ära. Under två hela dagar fick vi fundera diskutera och lyssna till hur, varför till vem? Vi var en alldeles lagom stor grupp rektorer från förskolor upp till gymnasier, från Göteborg upp till Nacka.
Ett trevligt och "på" gäng som kom bra överens och som tog och gav under dessa två dagar. Jag tror att vi alla hade ett bra utbyte mellan oss.

Det var först den sista dagens sista timme som jag blev lite förvånad över hur dåligt insatta vi rektorer är när det gäller våra elevers kommunikationskanaler, där Internet naturligtvis är den största kanalen. Hur dåligt vi utnyttjar modern teknologi och hur dåliga våra kunskaper är blev helt uppenbart denna sista timme. Vi är bra på många saker men här finns det ingen gräns för hur mycket tid vi borde lägga ner på att "uppdatera" oss. Det är skrämmande hur stor okunskapen är, och det samtidigt som så många i dagens skoldebatt upprörs över den svaga kunskapsnivån hos våra elever.
Här har ni några länkar att studera, kolla in vad era elever, barn, ungdomar håller på med:
Lunarstorm, Helgon.net, MSN, mobiltelefoner, SMS. Om ni inte sett tidigare så kan ni också titta på Wikipedia.org för att se var eleverna söker information när de jobbar med uppgifter, uppsatser etc.
Jag hoppas innerligt att vi alla inom skolan kan förbättra oss inom detta så att vi lättare och på ett bättre sätt kan kommunicera med våra elever.

Inga kommentarer: