söndag 3 maj 2009

Vem bestämmer?


Vem är det som bestämmer vad våra elever ska lära sig? Är det läraren? Är det eleven? Är det rektorn? Kanske är det skolan som bestämmer?
Det kan ju onekligen bli ganska godtyckligt om vi ska förlita oss på att skolorna bestämmer vilka kunskaper som passar bäst att förmedla, eller hur?
Om vi utgår ifrån programmålen och fortsätter med kursmålen och betygskriterierna så kommer vi allt som oftast i ett läge när vi får svårt att förstå att Skolverket verkligen har tänkt igenom sina kursmål, om de tänkt att utveckling pågår, alltså. De allra flesta kursmålen vi använder idag på gymnasiet är framarbetade under 1990-talets allra första år för att vara färdigförpackade till Lpf94 trädde i kraft. Tjugo år ungefär. Under tjugo år händer det oerhört mycket inom data/IT men också många andra kurser har varit med om en ganska stor förändring under dessa tjugo år.
Även om kursmålen är lite mossiga så kan inte vi som skola eller enskilda lärare bestämma att kursmålen är så kass så jag gör någonting annat, eller sätta betyg utan bedömningsunderlag bara för att vi "tror" att våra elever kan allt det där som står i kursmålen...

Många frågetecken blir det (se ovan) när man sätter sig ner och funderar över hur vi jobbar inom skolan idag. Vi tror, vi tycker, vi samtycker, vi förtror, vi gör alldeles för mycket på eget bevåg.