fredag 26 september 2014

Nyvaken:)

Helt plötsligt fick jag lust att skriva igen, mao kommer bloggen att vakna till liv igen.
Letar febrilt efter min första blogg. Hade nämligen en som hette Pengberg men den kommer jag inte åt hur jag än försöker. Loggar jag in med lösenordet som ska gå till Pengberg så hamnar jag på min "nya". Nåja, i mitt sökande så kom jag på att det står lite gamla uppgifter om mig, att jag bor på Gotland t.ex vilket inte stämmer längre. Har också ändrat i rubriken, det handlar nämligen om mer än skola.
Ser också, när jag går igenom mitt gamla material att jag började blogga på "blogger.com" år 2006. Det är åtta år sedan!! Undrar också om det var så att min ursprungliga blogg började tidigare? Har också ett vagt minne av att Google köpte upp den första bloggen jag använde och döpte om den. Hette den inte blogspot.com ursprungligen? Eller hur var det nu???

Skulle ha blivit publicerat förra året...

Det finns en många rektorer och förskolechefer runtom i landet som har fantastiska kompetenser, enormt engagemang och otroliga kunskaper. Jag vet för jag har träffat flera hundra av dem.
Bland alla dessa skolledare finns det endast ett fåtal som uppfyller kriterierna för vad en rektor förväntas kunna för att leda skolan och dess arbete.

Rektor/förskolechef vid en normal skola idag förväntas ha kunskaper om arbetsmiljö, schemaläggning, personalvård, medarbetarsamtal/lönesamtal, kollektivavtal, elevvård, betygsadministration, ekonomi, kunskapsuppfyllelse (betygsresultat), marknadsföring, IKT, arbetsrätt, skollagen, övriga styrdokument, osv osv. Dessutom ställs rektor som ansvarig när föräldrar eller elever ifrågasätter, när kommunen eller regeringen genom Skolverket och Skolinspektionen ifrågasätter verksamheten, när arbetsmiljöverket, Barnombudsmannen, Jämställdhetsombudsmannen, numera Diskrimineringsombudsmannen ifrågasätter. Ja, listan kan göras hur lång som helst.

Det är klart att en rektor kan omfamna alla dessa delar och ändå hinna med det pedagogiska ledarskapet, men tyvärr är det inte så många som mäktar med. Om rektor inte har den ekonomiska utbildningen/erfarenheten så kan det hända att skolan inte bara misslyckas i sitt huvudsakliga uppdrag, nämligen att se till att eleverna når kunskapsmålen, utan också att man missar de ekonomiska målen.

Förra året hade BUN på Gotland problem. Detta läsår, som inte har kommit halvvägs ännu, har vissa enskilda skolor problem med att få ekonomin att gå ihop, t,ex Högbyskolan på södra Gotland. 2 miljoner under budget i november månad?
Man kan väl inte klandra rektor för det enorma underskottet? Jag tänker i alla fall att det ansvaret ligger någon annanstans, t.ex hos förvaltningen som rekryterat utan att tillse att rektor haft (eller fått) adekvat utbildning. Som så många gånger förr är det rektor som få stå i media och bära hundhuvudet medan de egentligt ansvariga bara finns i periferin. Det är DETTA jag vill belysa: Vems bär ansvaret när rektor inte har adekvata kunskaper?

I min skolvärld skulle rektorsutbildningen finnas sökbar för allehanda behörigt sökande. Inte som idag bara vara till för dem som är anställda som rektorer/förskolechefer. Den skall innefatta områden som är relevanta och avslutningsvis ska den vara mer omfattande än de 30 hp som den är på idag. I praktiken kan jag idag vara utbildad (behörig?) rektor med 30 hp (en termin) medan min personal måste ha MINST 210hp (tidigare åldrar). Lärare i grundskolans senare år eller för gymnasiet 270- 330 hp...
...Här skulle inlägget ha fortsatt men jag har tappat tråden, det var ju ett år sedan jag började på artikeln.