måndag 28 november 2011

Ruben R. Puentedura, Ph.D.

I fredags hade jag förmånen att få lyssna till Ruben R. Puenteduras föreläsning om IT i skolan.
Fantastiskt inspirerande! Han började (som sig bör) med historik (hur de första laptopen såg sitt ljus) på ritbordet, för mycket längre sedan än vi kunde ana etc.
Ganska snart visade han på sin SAMR-modell, som naturligtvis är viktig i sammanhanget, men jag fastnade mer vid detaljer såsom.
- En laptop är ju ett bra redskap men med vissa begränsningar. T.ex om du sitter på tunnelbanan och "baxar" upp din dator i knät, en häftig inbromsning och olyckan kan vara framme...Med en iPad eller en smartphone så har du tillgång till ditt redskap i de mest krångliga situationer. En laptop är bra när du är hemma, när du är på jobbet, när du sitter på konferensen. En iPad däremot kan du lätt använda även när du transporterar dig mellan två punkter. Du kan lätt ta upp den, dela med dig av den.
Puentedura visade också på en del (för mig) nya program som passar bra i undervisningssammanhang: http://www.visuwords.com/ - sketchup.google.comalgodoo.com - wefollow.com och såklart earth.google.com. Har säkert glömt en hel del av de program han visade (jag hann inte anteckna...)
En härlig föreläsare som bjuder in till eftertanke. Hur använder vi datorn i undervisningen? Hur mycket kan vi själva, vi som ska finnas som handledare, lärare etc? Det är ju inte bara att förse skolan med hårdvaran, vi måste också lära oss själva att använda den, att utnyttja den till fullo för att uppnå våra pedagogiska mål.
En fulländad eftermiddag på YBC-gymnasiet i Nacka.

fredag 18 november 2011

Idag

Idag, efter lunchen så hängde jag i grundskolans lärarrum och "överhörde" när en lärare pratade om att introducera bloggande med sjuorna.
Frågorna var (och blir) många, tex  hur, hur mycket? Vilken typ av bloggare? Ska man välja vissa ämnen? Ska man välja bort andra ämnen? Bra och klok lärare reder upp det hela. Efter att ha tittat på olika bloggar ska man själv producera en egen blogg. Man lyssnar på varandra och lär av varandra och framförallt lär tillsammans.
En spännande resa har tagit sin början och jag vill gärna veta hur det slutar. Hoppas få se loggböckerna i bloggform (bloggbok?).