söndag 17 augusti 2008

Månadens ordstäv...


"Bättre börda man bär ej på vägen än mycket mannavett. På främmande ort går det framför guld".
Havamal

Inga kommentarer: