söndag 14 december 2008

Var finns kunskapen?


Veckorna innan jullov är det ofta stressigt. Många är
trötta, både elever och lärare. Det skall fixas med betyg
och betygssnack. Stressen att hinna klart innan det blir
jullov är uppenbar. Naturligtvis påverkas även jag av
detta, dessutom har vi en omorganisation på gång, med
allt vad det innebär. Försöker bara förklara varför det
(än en gång) blivit oskrivet i min blogg under en för
lång tid.

Ämnet för dagen är kunskap.
Jag slog i Bonniers stora lexikon (1985), Bra Böckers Lexikon (1984). Ingen av dem hade en förklaring till ordet kunskap! Så hittade jag i min hylla arvegodset, Kunskapens Bok (1954) och tänkte att det står ju i namnet, här måste svaret finnas. Icke sa Nicke. Det närmaste jag fann var förklaringen till ordet kunskapsprov. Det var ju kunskap jag ville ha en förklaring på så jag fortsatte. Jag provade några olika uppslagsverk på Internet. Nationalencyklopedin, Wikipedia och Susning.nu. Den sistnämnde hade en förklaring till ordet: “Att ha kunskap är att veta något om något. Bara människor och djur kan ha kunskap”
På Wikipedia stod det: “Kunskap är enligt den klassiska kunskapsanalysen sanna trosföreställningar som man har goda skäl för att tro på. Kunskap kan även syfta på vissa färdigheter, som inte låter sig fångas i den klassiska kunskapsanalysen, som endast behandlar propositionell kunskap. Kunskap studeras inom den filosofiska disciplinen kunskapsteori.”
Visst är det väl kunskap vi ska jobba med i skolan? Det är i alla fall vad jag tror och det är vad jag känner genomsyrar Läroplanen. Jag kan känna en viss oro inför uppdraget, inte bara utifrån ovanstående sökande efter en förklaring av begreppet utan också i våra vardagliga diskussioner på skolan. Vem lär sig? Och hur lär man? Vem lär ut? Är det läraren som lär ut eller är det eleven som lär in?
Läs sidan 9 (2:1) i Lpf94 som fokuserar på kunskap och hur vi hjälper våra ungdomar att utveckla sitt kunskapande. I vårt uppdrag står KLART och TYDLIGT att vi ska lära eleverna att använda sina kunskaper som redskap för att
• reflektera
• pröva antaganden
• kritiskt granska
• lösa praktiska problem
Vi ska hjälpa dem att tro på sin egen förmåga, att utveckla en insikt om sitt eget sätt att lära och att utveckla sitt eget sätt att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.
I allt ovanstående spekulerande om kunskap undrar jag var provet kommer in? Vad hjälper vi eleverna med när vi daskar ner omfångsrika prov som ska besvaras inom en viss tid i skolbänken? Hur hjälper vi våra elever när proven är utformade så att de fyller i tomma rutor med något som de förväntas veta? Hur hjälper vi våra elever när vi presenterar prov med kryssfrågor eller ja/nej-frågor?
Jag vet inte, vet du? Eller är det kanske så att det är läraren vi vill hjälpa?

2 kommentarer:

Thomas sa...

Nej tyvärr inte, va med jobbet på Hamnplan. Hr börjat jobba på Ryftes sedan 3 veckor. Inte världens bästa jobb men det ger pengar så man klarar sig. Ha de!

Åsa Mitt i Världen sa...

Jag har en gammal kursbok från fritdspedagoglinjen som heter Vad är kunskap? Du kanske vill låna den? :-)