onsdag 16 maj 2007


Läser i "Lärarnas tidning" att friskolorna håller på att skriva om Sveriges skolkarta.
I Gävle kan det inom ett par år vara så att hälften av alla gymnasieelever går på en friskola.
Kommunen kommenterar det hela med att friskolorna tar resurser från deras verksamheten. Ett åttiotal personal (främst lärare) i den kommunala skolan varslas om uppsägning. Friskolornas lokaler kostar kommunen 13 miljoner kronor per år (?). Jag undrar om det är liktydigt med att kommunens lokaler är kostnadbefriade, eller? Finns det ingen av de lärare som varslas som platsar på någon av friskolorna?
Friskolor finns för att de behövs. Den kommunala likaså, även om man ibland förundras över att vissa av de kommunala skolornas veksamhet får passera utan inspektioner eller åtgärder från skolverket etc. Kunde inspektionerna utökas gällande kommunal verksamhet så kanske det skulle jämna ut sig lite.
I Gävle kommun har man i alla fal räknat ut att om alla friskolor som sökt får tillstånd så kommer kommunens kostnad per elev öka med 5000 kronor. Hur det hänger ihop med att friskolorna generellt har lägre adminidtrativa kostnader, lägre lokalkostnader, lägre lärarlöner osv osv det övergår mitt förstånd.

Inga kommentarer: