söndag 4 oktober 2009

SKolan skall skynda före...


Den reformistiska tanken att skolan skulle skynda före samhället (Sven-Eric Liedman, Pedagogiska Magasinet), var verkligen en tanke värd att tänka.
I dagens skola där pedagoger öppet skyltar med att de saknar både intresse och kunskap vad gäller Informationsteknologi. Att man skrytsamt berättar att man inte läser sina mejl, inte förstår sig på det där med data.
Om jag återgår till tanken, som börjar dagens blogginlägg, att skolan ska skynda före och tänker vidare; Hur ska skolan göra för att ligga före?
Jag vet helt säkert att datortätheten är en del som måste bättras, likaså IT-kunskaperna hos lärarna. Vi måste ha möjlighet till fortbildning, kontinuerligt. Vi måste kunna se hur framtiden kommer att möta oss. Vi måste våga. Vi måste också låta våra elever få möjlighet att utvecklas. Vi kan inte stå och harva i samma "datakörkortet-anda", utan låta eleverna få utvecklas i den takt som de gör om inte vi pedagoger bromsar.
Jag känner mig orolig att vi inte har datorer så det räcker på skolorna, att vi inte har kurser på tillräckligt utmanande nivå, att vi inte har programvara att möta den nya tidens datorutveckling.
Men mest av allt oroar det mig, att lärarna fortfarande är kvar i 1994 års läroplan och datorkunskapen ligger på ungefär samma nivå.

Inga kommentarer: