söndag 4 oktober 2009

Mätbara kunskaper


Visst är det väl så att kunskaper som inte är mätbara inte har samma dignitet som kunskaper som mäts (kan mätas)?
Extra intressant blir detta faktum när man skickar ut frågan till personalrekryterare på olika företag.Vid ett ytterst fåtal tillfällen är det någon av dessa som tittar på betyget. Alltså vad som står i betyget. När man sitter där och går igenom ansökningarna så vill man veta att de sökande har adekvat utbildning, inte vad de har för betyg. Långt mer intressant är hur den sökande uppför sig på intervjun eller hur han/hon skriver sin CV. Betyget är intressant som ett examensbevis inte som ett antal MVG, VG och G...

Inga kommentarer: