lördag 7 april 2007

Hur skall vi lärare hinna med?


IT-utvecklingen går så fort, så att det för oss, som inte är födda i den har svårt att hänga med. Visst försöker vi, lite till mans, att hålla oss uppdaterade men när man ena dagen tycker att man kommit på något riktigt spännande och utmanande upptäcker man nästa dag att det här har mina elever själva gjort för länge sedan.
Jag ser mig själv som en medveten lärare som gärna använder dator och IT i undervisningen. Kanske inte bara som en sökhjälp eller ordbehandling utan något mer. Allt som oftast tycker jag att jag kommit på något nytt som redan i introduceringsfasen känns lite gammalt, för eleverna har redan varit där och gått vidare. Eleverna använder IT på ett helt annat sätt än vi 'gamla' pedagoger ens kan tänka oss.
Vi är för få lärare som försöker utnyttja datorerna i den dagliga undervisningen för att nå ut till våra elever så att vi gemensamt kan använda den nya tekniken för att nå våra gemensamma pedagogiska mål.
Kan det vara på sin plats att utbilda lärare i IT? Säkert finns det en hel del lärare som gärna vill men inte tycker sig hinna, kanske lika många som vare sig vill eller har tid. Visst är det fler med mig som tycker att det är lärares ansvar att hålla sig uppdaterad.
Kanske kunde det hjälpa oss att ha en bättre förståelse för ungdomar som har olika databeroenden och kanske förbättra möjligheten till en dialog lärare/elev.

Inga kommentarer: