torsdag 5 april 2007

I den bästa av världar....


Så är skolan verkligheten, lika mycket som verkligheten är verkligheten. Vi anpassar skolan till arbetslivet och lär eleverna rätt saker för rätt bransch, och allt i en reaslistisk anda.
För att jobba på en resebyrå behöver man kunskaper om flygbolag, om bokningssystem, om resmål och om resenärer etc. Om skolan ser till att eleverna får de kuskaper som bransherna efterfrågar så tror jag att vi slipper en hel del konstruerade kurser som inte har verklighetsförankring eller relevans för den blivande studentens framtid. Vad jag försöker säga är att skolan (skolverket?) konstruerar kurser utifrån ett perspektiv som inte är i fas med vad eleverna behöver eller bransherna efterfrågar.
Hur skall man då gå till väga? Kan det finnas skäl till att ifrågasätta att samma personer som jobbade med Gy07 var ansvariga för kursutformningen i Lpf 94? Tretton år (av vad?) senare? Jag är rädd att det är samma personer som är delaktiga i utformningen av den kommande gymnasiereformen, samma personer utan självkritik och utan verklighetsförankring. Gud förbjude att jag fortfarande är lärare om tretton år!

Inga kommentarer: