måndag 18 juni 2007

Jag har en dröm


Jag har en dröm; att en dag så skall skolan vara utformad efter elevernas behov. Att elevernas mål inventeras innan vi sätter timplaner, att våra gemensamma mål ligger till grund för kursplaner och timplaner.

Jag har en dröm; att en dag skall programmålen vara våra styrdokument i undervisningen, att vi utifrån programmålen och elevmålen utformar timplaner.

Jag har en dröm; att en dag så förbjuds alla med dålig skolerfarenhet att medverka i skolutveckling, ingen som tror på tillbakagång är välkommen, inte lärare, inte skolledare, inte heller ministrar.

Jag har en dröm; att ingen elev skall tvingas att läsa något ämne som han/hon hatar, inte matematik, inte estetisk verksamhet, inte naturkunskap, inte engelska, inte heller svenska.

Jag har en dröm; att våra elever kan ges det förtroende då de kommer till gymnasiet med nio års erfarenhet av skola, att de liksom sina jämnåriga som inte väljer att gå gymnasiet, kan få det förtroendet, att göra sina val själva.

Jag har en dröm.....

Inga kommentarer: