fredag 29 juni 2007

Varför pratar vi inte om rektorsutbildningen?


Har just läst Fredrik Jeppesen blogg http://www.jeppesens.se/om lärande i regeringperspektiv och hans kritik om detta sätt att se på lärare och lärande.
Av någon underlig anledning började jag tänka på vad rektorerna har för funktion 'egentligen' (Jeppesen är ju ledamot i rektorakedemin).
Jag hör och ser rektorer på olika skolor och ser att de fungerar olika, men en sak har de gemensamt; stuva inte om för mycket, inspirera lagom, behåll distansen och framförallt håll i pengarna.
Tänk om fler rektorer kunde ta tag i sakerna så som de ibland visionerar om, verkligen uppmuntra till nya tag och nya idéer. Jag tror att vi idag fokuserar för mycket på lärarkåren istället för att diskutera vad rektorerna har för funktion och vad de kan bidra med. Ingen skola eller lärarkår blir bättre än vad dess rektor är (vill) och bara genom rektorns vilja kan skolan förändras.
Naturligtvis har även jag en rektor (ja, faktiskt två) och jag vågar nog säga att de tillhör de bättre i branschen men jag är också helt övertygad om att de kan göra mer, inspirera mer och förändra mer än vad de gör idag.
Fram för en debatt om rektorsutbildningen och tona ner debatten om lärarutbildningen!

Inga kommentarer: