torsdag 23 september 2010

Berättelsen är så viktig

Försökte förklara för min dotter en del praktiska detaljer kring projektarbetet. Det var svårt att nå fram, visst förstod hon men hon trodde liksom inte på mig. Jag berättade då en historia om två elever jag handledde i projektarbetet för några år sedan. Då tog hon in och utbrast; - Cool! då ska jag också göra så.
Försöker bara säga att en berättelse som knyter an till det vi undervisar i kan vara vad som behövs för att nå ut, för att få våra elever att ta det vi försöker säga på allvar.

Inga kommentarer: