tisdag 21 september 2010

Bra lärare, igen.Vi kom att prata om vad som gör en bra lärare (igen) på skolan häromdagen. Vi var alla ganska ense i det mesta om vilka egenskaper som behövs för epitetet "bra lärare".
Ämneskunskaper, pedagogiskt tänk, entusiasm, engagemang, positivitet är bra egenskaper. Men om man inte har förmågan och intresset av att se eleverna, individerna, viljan att möta dem där de är, så har det ingen betydelse hur bra du är på allt det andra. Har du förmågan att se eleven så tror jag att din undervisning inte behöver spetsas till och vara så förbannat rolig hela tiden.

Inga kommentarer: