måndag 29 januari 2007

Alla brittiska elever ska ha internet hemmaArbetsliv Skola.info skriver:
"Storbritannien ligger i framkant när det gäller IT i skolan. Sammanlagt har staten snart investerat sjuttio miljarder kronor på infrastruktur, kompetensutveckling och digitala lärresurser. Inget tyder heller på att regeringen tänker slå av på takten.”Inom kort drar vi gång ett arbete som ska garantera alla elever internetanslutning även utanför ordinarie skoltid”, uppger den brittiske skolminister Jim Knight".
Vissa skolor i Sverige har kommit långt i utvecklingen av IT medan andra har stora problem att hänga med. De skolor som är väl utrustade med datorer och annan utrustning har ett försprång, sen kan man naturligtvis fundera över varför en del skolor är bättre utrustade än andra?
Sverige ligger ju i framkant när det gäller IT och detta med stor hjälp av "hemdatorköpen". Visst skulle vi gärna se att alla våra elever hade tillgång till Internet även i hemmet. På vår skola kan man märka en stor skillnad på de elevgrupper som har lärare med ett mindre intresse för datorer mot de grupper som har datorintresserade lärare och handledare. Vi behöver hjälpa de elever som inte har möjligheten att använda Internet i hemmet men framförallt behöver vi hjälpa de lärare som säger sig vara för "gamla" att lära sig allt det nya. Om vi kan få alla lärare till att använda sig av IT så kommer vi med all säkerhet att kunna hjälpa våra elever mer i datorutvecklingen.
Var på studiebesök på en skola i London för något år sedan och häpnade över hur mycket tekninsk utrustning som fanns där, bl.a. hade man interaktiva whiteboards i alla klassrummen. Kanske kan vi lära oss en del av hur Engelsk skolas IT-utveckling stöds och uppmuntras av staten. Utvecklingen är i full gång och ungdomarna har för länge sedan kört om oss så låt oss hjälpa de elever som inte hänger med och sedan har vi bara att sätta oss in i vad som händer och åka med.

Inga kommentarer: