måndag 22 januari 2007

Har ungdomar blivit yngre?

För varje läsår som går tycker jag att våra gymnasie-ettor blir mer och mer omogna. Vi räknar inte med att våra nya elever skall vara gymnasiemogna när de kommer men inom fem, sex veckor brukar många visa ansvar, en del tidigare en del senare. Det varierar naturligtvis mellan åren och klasserna men generellt så går utvecklingen, ja vadå? Framåt eller Bakåt? 
Kan detta bero på hur man har det hemma? Har det med datoranvändandet att göra? Beror det på grundskolan eller är det dagis? Många frågetecken blir det.
För mig som gymnasielärare betyder detta att jag måste använda mer av tiden till att förbereda "nykomlingarna" i en ny skola där man har mer ansvar för sig själv och sin utbildning än man haft tidagare. Detta sker naturligtvis på bekostnad av kurstid men är helt nödvändigt för att det skall bli en dräglig gymnasietid för mig och mina elever. Jag frågar mig om det är dags för en förändring av skolan/gymnasiet för att alla parter skall vara mer förberedda för detta? Jag är helt övertygad att det skall till andra idéer än "ordning & reda" och "kvarsittning". På tal om förslaget om kvarsittning har vi väl ganska många funderat på hur det skall gå till med ersättning för den lärare som skall vara kvar med eleven? Eller är det rektorn som skall sköta detta?

Inga kommentarer: