måndag 17 september 2007

Hur skall vi lämna över?




Jag har en elevgrupp på förmiddagen, låt oss säga mellan 9-12 där jag har planerat en lektion som beräknas "hålla oss sysselsatta" under hela denna tid men märker att allt har gått alldeles för fort. I detta läge har jag två olika alternativ för fortsättningen;
1. -Jag har inget mer så ni får gå en timme tidigare idag (precis som förra veckan).
2. -Vad ni varit duktiga idag, vi fortsätter nu fram till klockan tolv med att utvärdera dagens arbete, (eller jobbar färdigt med det där vi inte hann tidigare i höstas, eller då kan vi gå in på nästa moment som egentligen startar nästa vecka).
Alternativ ett går fetbort i min värld. Men märker att det är ett bra alternativ för en del lärare. Jag förstår om man gjort ett paket för en lektion men jag fattar inte varför man inte har komplement om paketet tar slut?

Jag hör alldeles för ofta lärare beklaga sig över att de har för lite tid för sina kurser och det är samma lärare som om och om igen släpper dem tidigare från lektion??? Garanterad undervisningstid (finns klart och tydligt beskrivet i våra styrdokument; gymnasieförordningen) hänger bra ihop med mitt inlägg från i januari; Valuta för pengarna. Först och främst har eleverna rätt till lärarledd undervisning under så många timmar som är lagstadgat. Naturligtvis har de lika mycket rätt till lärarledd tid i den utsträckning som det står på schemat. Dessutom kommer eleverna till nästa lektion och tycker att förmiddagsmagistern är juste för då får man sluta tidigare.Mao ett taskigt sätt att lämna över.

Inga kommentarer: