lördag 29 september 2007

Jeppesen, Leif Davidsson och Lpo/Lpf94


Jeppesen (nyligen hemkommen från Åre) upprörs, idag rejält över Leif Danielssons rapport om läroplanerna, och det med all rätt. På Skolportens hemsida står att läsa om Leifs rapport samt intervjuer med honom.

Jag har till och från beklagat mig över kursplaner som ibland känns lite gammalmodiga och ibland helt uråldriga. När vi pratar om teknik eller media så känns det inte speciellt aktuellt att ha kursplaner som är tretton år gamla, kanske också skrivna och utformade ytterligare några år tidigare. Det kan helt säkert vara liknande problem i vissa delar av läroplanen men i stort är det ett helt fantastiskt styrdokument. Det finns ett stycke om elevernas ansvar och inflytande som är helt suveränt:
"Skolan skall sträva mot att varje elev
•tar personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö.
•aktivt utövar inflytande över sin utbildning,
•utifrån kunskap om demokratins principer vidareutvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former,
•utvecklar sin vilja att aktivt bidra till en fördjupad demokrati i arbetsliv och samhällsliv och
•stärker sin tilltro till den egna förmågan att själv och tillsammans med andra ta initiativ, ta ansvar och påverka sina villkor."

Det kan man väl kalla flummigt om man vill. Flummigt är ett ord som Leif Danielsson använder i intervjun. Jag tror inte att lärare/pedagoger tycker att det är flummigt och framförallt är det ett beundransvärt arbete att hjälpa elever mot dessa mål. Problemet är som Jeppesen och andra säger, inte läroplanens utformande utan snarast viljan att förankra och att utbilda lärarna i tillämpning och förståelse för läroplanen.

Inga kommentarer: