lördag 22 september 2007

Nationella prov?Vad fyller de nationella proven för funktion?
Den frågan tror jag att fler med mig ställer sig. Speciellt om man betänker hur det går till.
Det finns många lärare därute som vill att just deras klass skall göra bra ifrån sig på det nationella provet och följaktligen dammar de av gamla prov som eleverna för göra inför årets stora provdagar. I en av våra kvällstidningar berättas om prov som "läcker" ut på bl.a. nätet och ger alla surfande elever möjligheten att göra provet några gånger innan de sitter i skolan och gör det. Så jag frågar mig igen vad fyller de nationella proven för funktion? Är det att lära våra ungdomar att fuska? Är det kanske att lära våra elever att träna provskrivande?

Jag tror (observera, tror) att det sitter alldeles för många obehöriga skoltyckare i regeringen, i riksdagen, i kommunerna och inom skolverket. I alla dessa departement och kanslier sitter det tjänstemän med 50-60- och kanske 70tals-erfarenhet av skola och tänker, tycker och beslutar i frågor som berör våra ungdomar och oss pedagoger. Ingen eller väldigt få av dem (skolverket undantaget) har behörighet. Skolministern har det inte (lång militär erfarenhet), ordföranden i vår kommuns barn- och utbildningsnämnd har det inte (lång erfarenhet inom svenska spel) men åsikter har de, och beslutsrätt.

Vissa lärare lägger dessutom alldeles för stor vikt vid proven (även vissa skolverksinspektörer, har jag märkt) dock säger
Skolverket: Även i den gymnasiala vuxenutbildningen bör nationella prov användas som stöd vid betygssättningen. Proven är dock inte obligatoriska att använda.

Inga kommentarer: