torsdag 15 november 2007

Betygen krakelerar.....


Läser i Aftonbladet om hur lärare som sätter 'låga' betyg hotas med sämre lön. Som jag ser det är det ännu ett bevis på att betyg inte gynnar lärandet och framförallt inte eleverna. Jag läser vidare i artikeln och kommer till en liten undersökning där man får svara på frågan om det går att sätta rättvisa betyg. Man får välja Ja eller Nej. Jag väljer Nej och får upp resultatet;
8883 pesoner har röstat och resultatt är:
-Ja, det går att sätta rättvisa betyg 26,7%
-Nej det går inte att sätta rättvisa betyg 73,3%
Hur skulle du tolka dessa uppgifter? Kan det vara så att det bara är folk som inte tror på betyg som valt att delta i undersökningen? Eller kanske är det en och samma person som gjort åtta tusen röstningar? Vad vet jag, vad vet jag.....

Inga kommentarer: