lördag 10 november 2007

Läroplanen


Handen på hjärtat, när tittade du igenom läroplanen senast? Nä, jag tänkte väl det...
Ofta pratar jag med kollegor om pedagogik, styrdokument etc. Det hörs som de flesta lärare är pålästa i värdegrundsfrågor som:
"Ingen skall i skolan utsättas för diskriminering....." eller "Skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de framförs". Att undervisningen skall var likvärdig och att den skall bedrivas i demokratiska arbetsformer. Allt det där kan de flesta av mina kollegor (eller kanske t.om. alla). Svårare blir det när man kommer in på vad läraren skall. Diskuterade med kollega om huruvida det är lärare eller elevs ansvar att elever lär sig. Förutom att mitt sunda förnuft säger mig att det är min uppgift att hjälpa eleven att finna sin inre motivation så står det ganska tydligt i Lpf94:
"Läraren skall
stärka varje elevs självförtroende samt vilja och förmåga att lära, organisera arbetet så att eleven
utvecklas efter sina egna förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga..."
Jag har sagt det förr och jag säger det igen: Vår läroplan är genomtänkt och väldigt användbar, och inte bara när man går lärarutbildningen.
Om du blir inspirerad och får för dig att plocka fram dokumentet kan du passa på att ta dig en titt på 2.6 REKTORNS ANSVAR, där står det också en massa kloka saker som rektorer runt om i landet borde ta en titt på lite då och då (om de har tid att lyfta blicken från budgeten eller kommande nedskärningar, vill säga).

Inga kommentarer: