fredag 9 november 2007

Behöriga föräldrar?


Skolverket har kommit med ännu en larmrapport om hur många obehöriga lärare vi har på gymnasiet (speciellt yrkeslärare). Fem till tio gånger om året har vi debatter och får rapporter om hur många elever som inte klarar gymnasiet; "Fyra av tio gymnasieelever klarar inte ett fullständigt gymnasiebetyg" och liknande.
Lärarna klarar inte av sitt jobb, eleverna klarar inte av sin skolgång. Nån gång då och då får vi också läsa om en rektor som inte klarar av sitt pedagogiska ledarskap. Ibland får vi också läsa om skolpolitiker som har svårigheter att klara av sitt jobb.
Alldeles för sällan hör vi om föräldrar som inte klarar av sitt jobb, dvs att uppfostra och älska sina barn och hjälpa dem att bli empatiska, hänsynsfulla individer. Allt för ofta läser jag om föräldrar som får behålla sitt föräldraskap trots att de missköter sitt jobb så fatalt att deras barn inte har annat än misär att se fram mot. Hur kan det komma sig att föräldraskapet har blivit så heligt i detta land så att föräldrar kan misshandla, missköta och förkasta sina barn och ändå ses som den naturliga vårdnadshavaren? Vi lärare jobbar med eleverna dagligdags och ser dem fara illa. Åtgärdsprogram, soc.anmälningar, samtal med föräldrar, mängder av försök görs var vecka för att få upp ögonen för ungdomars olycka och ändå händer så förbannat lite. Föräldrar får fortsätta att vara föräldrar och socilassistenterna tvår sina händer och hänvisar till svensk lagstiftning. När har man förverkat rätten till sitt föräldraskap?

1 kommentar:

John sa...

hur ska man ta ifrån föräldrar rätten till sina barn?
mvh/john