söndag 26 april 2009

Vägen


Vägen kan se väldigt olika ut. Det kan bero vart i världen jag befinner mig, det kan bero på hur mycket jag vill se alternativt hur bråttom jag har.
Vägen till ett rättfärdigt samhälle ser ut på ett sätt, vägen till en utbildning ser ut på ett annat sätt. Vägen till målet med utbildningen kan dessutom te sig väldigt olika beroende av vem som kör/går/åker.
-Det här har han sagt förut! säger ni. Visst, men tänk nu så här (för så har jag inte sagt förut).
Vi vill att våra elever hittar sin egen väg, eller hur? Vi vill att var och en söker och finner efter vägen och ser även resan som ett mål. Vi vill (tror jag) att de ska söka den väg som passar dem och inte alla ta samma väg. Blir det som jag tror så måste mångfalden inta bara finnas bland lärare utan också bland skolor.
Om det nu ska vara som jag tycker så måste kommunerna sluta att varsla lärare, sluta att stänga ner skolor, sluta att använda skolan för att få sin budget i balans. Fortsätter det så som det börjat i min kommun (och i många fler runt om i landet) så kommer det bara att finnas en väg att välja för eleverna, bara en väg...

Inga kommentarer: