onsdag 22 april 2009

Vi får den framtid vi förtjänar


Hur tänker vi då vi planerar, strukturerar, omorganiserar och (aktuellt idag!) skär ned på våra skolverksamheter?
Hur mycket släpper vi in våra elever? Har de möjlighet att påverka? Ibland får man känslan av att vi glömmer dem hel i vår planering när vi egentligen skulle göra tvärtom. Om vi planerar att dra ner i skolan så är det eleverna som berörs allra mest men de är de som har allra minst inflytande i processen. Redan 1946 började man att tala om demokrati inom skolan, fast man kanske mer tänkte på det presumtiva i demokratibegreppet, inte egentligen reell elevmedverkan på ett demokratiskt vis som vi ser i skollagen senare, t.ex 5 kap 2§.
Hur ska vi (kan vi) praktisera begreppet demokrati i dagens samhälle när vi inte i skolan uppmuntrar till och hjälper eleverna att förstå hur viktig det är med demokrati, att medbestämmande är en av vårt lands viktigaste grundstenar?
Hur kan vi försvara varsel inför eleverna när vi varslar just de lärare som de tycker allra bäst om?

1 kommentar:

Jöns sa...

Men skolstyrelsen vill väl bara att eleverna ska ha inflytande i lektionerna/undervisningen inte att det blir lektioner!