söndag 21 november 2010

Lärarlegitimation vs Skolinspektionens rapport.

Vi har för länge, länge sedan förstått att duktiga och engagerade lärare med adekvat utbildning ger bra resultat i skolorna. Att eleverna lär sig mer etc etc. Forskning visar också att allt det här  med kunskap och lärande går bättre när rektorn tar sitt ansvar som pedagogisk ledare. Skolinspektionens rapport härom dagen visar att vi har svaga ledare på våra skolor (endast grundskolor var med i undersökningen).
Hur kommer det sig då att vi (dom, ni...) diskuterar rektorslegitimation på samma sätt som lärarlegitimationen?

Inga kommentarer: