torsdag 18 november 2010

Lärarlegitimation

Regeringens förslag om att lärare ska ha legitimation liknande t.ex läkare kanske inte är helt genomtänkt.

Några punkter som sätter hinder i en förbättring av yrket kan vara,
Hotet om att legitimationen kan dras in om läraren inte "sköter sitt jobb". Vem ska göra den bedömningen? Hur kan vi veta att vad som är "fel" för en elev kan vara rätt för en annan? Men framförallt kommer lärarna att bokstavligen drunkna i dokumentation. Klart som f-n kommer varje lärare som är rädd om sin legitimation att dokumentera så mycket mer med detta hot hängande över sig. Alltså en ökad administrativ börda.
Man har också föreslagit att lärarna ska ha ett introduktionsår efter avlutad utbildning. Lärarna ska placeras ut för att, under handledning, undervisa i sitt/sina ämnen. Finns platser eller handledare för alla lärarkandidater? Förmodligen inte. Vad ska kandidaten då ta sig till? Jo han kommer med all sannolikhet att söka vikariat och då uppstår nästa problem, nämligen: Lärarstudenten får inte anställas på ett vikariat om det finns legitimerade lärare att tillgå. Det kommer alltså att bli svårt för kandidaten att finna en tjänstgöring. Ytterligare försvårande för anställningsbarheten är att kandidaten inte får sätta betyg. Allt talar för att rektorer inte kommer att anställa lärarstudenter innan de har gjort sitt introduktionsår.

Om allt detta och mer därtill kan du läsa i Jonas Vlachos debattartikel i dagens DN.

1 kommentar:

Regeringens förslag om lärarlegitimation sa...

Regeringens förslag är, som vanligt, en logisk katastrof. Det är till och med så illa att de 'kandidater' som du pratar om inte kommer att kunna få några vikariat, då lärarlegitimation krävs från och med den 1 juli 2012, för att någon överhuvudtaget ska få lov att undervisa i svenskt skolväsende. Däremot kommer de som en gång fått en legitimation låt vara i förskolan lätt kunna få "byta upp sig" till gymnasielärare utan någon ny "provperiod" bara de kompletterat ämnena. Men det är ju en avsevärd skillnad att vara förskollärare och att vara ämneslärare på gymnasiet t ex, både när det gäller undervisningsmetodik, pedagogik, myndighetsutövning osv. Men någon ny introduktionsperiod kommer ändå inte att utkrävas då. Däremot kommer redan behöriga lärare att för alltid utestängas från rätten att undervisa och således också från möjligheten att skaffa sig legitimation från och med 1 juli 2012, om de inte arbetat ett år som lärare i sina behörighetsgivande ämnen och då får de inte heller ha gjort något uppehåll för ligger tiden som lärare längre tillbaka än sex månader före legitimationsansökan har de ingen rätt att få någon legitimation.