lördag 20 november 2010

Rektor en svag ledare

Skolinspektionen har granskat rektorer på 30 olika
grundskolor, fristående såväl som kommunala. De
har kommit fram till att många rektorer behöver
stärka sitt ledarskap. Flera av rektorerna har jobbat
en längre tid men inte getts (eller tagit) tillfälle att fortbilda sig.

Med dessa kunskaper måste vi väl återigen ifrågasätta förslaget om lärarlegitimation. För vi vill väl inte att svaga ledare ska bedöma lärarna efter deras introduktionsår?
Läser i Lärarförbundets webbtidning Lärarnas Nyheter att  de har tagit del av rapporten. Jag undrar om ordföranden fortfarande tycker att  Jonas Vlachos  är okunnig i sin debattartikel den 18/11?

Inga kommentarer: