fredag 5 oktober 2007

Inte bara fp utan även s.....

Morgan Joahnsson inviterar Jan Björklund till skolsamarbete. I en debattartikel i DN daterad den 19 september går ett fd s-statsråd loss med machete på 90-talets gymnasiereform som utmynnade i dagens gymnasieskola med genomgående treåriga program och alla med högskolebehörighet.
Det eländigaste är att ytterligare en politiker tror att lösningen på för många gymnasiestudenter med ofullständiga betyg är att ta bort kärnämnen för yrkesprogrammen, puh....Jag blir så trött. Så sent som för bara några dagar sedan redovisas Tina Ekmans doktorsavhandling där hon pekar på skillnaderna på samhällsengagemang mellan studieförberedande och yrkesförberedande program. Nästan alla Nv-elever säger sig komma att rösta i framtida val medans knappt hälften ev gymnasisterna på byggprogrammet kommer att rösta. Men Morgan Johansson, socialdemokrat kanske helst ser att färre röstar i framtiden? Vilket knappast kan gynna socialdemokraterna?

Inga kommentarer: