fredag 5 oktober 2007

Vem skall sitta i rektorsstolen?


Jan Björklund och jag har inte så mycket gemensamt i skolfrågor men när det gäller rektorsutbildningen så har vi uppenbarligen hittat något. Jag har vid några tidigare tillfällen tagit upp frågan om behörighet och lite allmänna åsikter om rektorer (hur de rekryteras, utbildas etc) och tycker att frågan verkar vara på väg upp i dagordningen.
I senaste numret av Lärarnas Tidning har ämnet lagts in på ledarsidan. Mycket bra!
Alltför ofta har debatten om skolan koncentrerats kring lärare och lärarutbildning men nu äntligen ser det ut som vi även vill debattera rektorerna och rektorsutbildningen.
I Dagens Eko på Radio berättas att den nya (obligatoriska) rektorsutbildningen skall kunna starta nästa höst. I budgeten har man fördubblat de tidigare femtio miljonerna till hundra miljoner för att ge fler möjlighet att gå utbildningen men även för att höja kvaliteten på den.Hoppas bara att även rekrytering av rektorena ses över. Som den pedagogiska ledare han/hon är känns det som, nästintill, en nödvändighet att rektor kommer från skolan. I det pedagogiska ledarskapet så ingår att ha förståelsse för skolans styrdokumenten (och då inte bara teoretiskt), skolmiljö, elever, lärare. Vi lärare vill ha en ledare att tala med om elev- skolfrågor och veta att han/hon förstår, förstår i den bemärkelsen att han/hon kan sätta sig i situationen. Den förståelse tror jag att fd lärare har med sig men inte fd företagsledare, ekonomer etc som så ofta får ta plats i rektorsstolen.
I slutet av ledaren i Lärarnas Tidning skriver man:
-"Bra skolledare ska ha bra betalt"
Jag bara undrar skall dåliga skolledare ha dåligt betalt? Borde inte de bytas ut istället? Jag tror inte att svensk skola har råd med dåliga skolledare och inte heller dåliga lärare, dåliga lärarutbildningar eller dåliga skolmiljöer osv, osv.

Inga kommentarer: