söndag 7 oktober 2007

Vem hjälper våra elever ut?


Varje år (det är helt ofrånkomligt) så får vi på gymnasiet ta emot elever från grundskolan. En del är väl förberedda andra lite mindre förberedda. Något som de flesta elever har gemensamt är att de har fått veta av SYO:n, att välja Hotell- och Restaurang- programmet är ett bra alternativ om man är lite dåligt motiverad (läs skoltrött), för på HR är det inte så mycket plugg??? Jag blir lika ledsen och besviken varje gång jag hör elever säga sådant.
Skall det vara så svårt att utbilda våra SYV:are och få även dem att förstå att alla program (oavsett inriktning) kräver ett engagemang. Kanske är det lite mindre salsundervisning i de yrkes- förberedande programmen men det innebär inte att de är (som en del SYV:are uttrycker det) "slappare".

I Gymnasieguiden, som kommer ut varje år, beskrivs alla våra gymnasieprogram på ett realistiskt sätt, ett sätt som våra SYV:are kan lära lite av.
Javisst, Jag vet att det finns kompetenta, engagerade och duktiga SYV:are ute på våra grundskolor men de är alldeles för få och dessutom överbelastade med arbete.
Det finns också studie-och yrkesvägledare som metodiskt förnekar att det finns friskolor, som med auktoritet och övertygelse informerar våra nior att friskola är ett dåligt alternativ.

Jag tror att alla gymnasielärare, oavsett program, ser sina ämnen, sitt program som ett seriöst och väl förberedande program, och ingen blir väl glad av att höra att den undervisning som man jobbar med beskrivs som slapp, eller oseriös. Nä, ge våra SYV:are utbildning så de blir väl förberedda att informera seriöst om alla programmen, för alla elever. Säkert behöver de mer tid också, för sin verksamhet (i alla fall i vår kommun). Myndigheten för skolutveckling skall stödja kommunernas utbildning av SYV och har en del projekt på gång, bla det som finns under länken ovan. Det är en utbildning som skall innefatta även rektorer och lärare, vilket är bra men jag skulle gärna se att SYV fick extra mycket stöd i sin fortbildning och hoppas att få se mer initiativ som ovan.

Inga kommentarer: