söndag 11 mars 2007

Att föregå med gott exempel

Om jag som lärare vill ha en interaktion genom IT, dvs att vi kan skapa och att vi kan kommunicera via våra datorer, då måste ju jag som förebild och handledare i elevernas utbildning visa att även jag behärskar och gillar 'den nya tekniken'. Jag måste läsa min mejl kontinuerligt, och besvara omgående.
På min skola använder vi konferenssystemet First Class som är ett alldeles ypperligt verktyg med massor av funktioner där bara en bråkdel används av oss lärare. Jag märker att vissa elevgrupper helt slutar använda sig av programmet efter något år på skolan, och att de går tillbaks till sina tidigare webbaserade kommunikationssystem (hotmail etc.) vilket efter en tid resulterar i att deras lösen förfaller. Nästa steg av inaktivitet resulterar i att deras adress helt försvinner och enda sättet att aktivera deras konton är att skapa ett nytt. Jag misstänker att sådan utveckling beror på att vi lärare är för dåliga på att utnyttja Intranätet och för dåliga på att visa våra elever att vi visst behärskar tekniken och tycker att det är intressant. Bara genom att föregå med gott exempel och att vara aktiva i First Class kan vi hjälpa ungdomarna att också delta.
Jag tror att vi kan göra så mycket roligt och uppbyggande med hjälp av datorerna som hemsidor, webbradio, film, musik mm. Om vi kan skapa interaktiva skolarbeten tillsammans, lärare och elever, tror jag att processen går snabbare och blir bättre än om vi lärare skall presentera lösningar för våra elever.
Tanken slår mig i skrivandets stund; hur jobbar man med sådant på våra lärarutbildningar (jag måste komma ihåg att fråga mina jobbarkompisar som går SÄL-utbildning, imorgon)? Många av de föreläsare och handledare jag stött på under mina högskolestudier har haft en tendens åt andra hållet, dvs hellre overhead än Keynote. Hade en handledare (inga namn) på en distanskurs som sa; - Inga mejl! Det är ingen idé jag behärskar inte tekniken. Näe, telefon eller gammal hederlig postgång med frimärken. Kändes mossigt redan då. Måste dock tillägga att han var en ypperlig lärare och föreläsare.

Inga kommentarer: