söndag 4 mars 2007

Man bollar med betygen.


Nya nummret av Lärarnas tidning har kommit ut och som vanligt står där en hel del läsvärt. Som de allra flesta tidningar finns även här en insändarsida och den tenderar i vissa nummer att vara den intressantaste läsningen. I just detta nummer är det en göteborgslärare som tycker att ordningsbetygen är det medel som behövs för att få ordning på skolan;
"Genom att införa ordningsbetyg får skolan och lärarna möjligheten att hantera svåra elever på ett bra och effektivt sätt".
Jag vet att det på vissa större skolor i storstäderna är problem med ordningen. Jag är också fullt medveten om att det kan vara svårstyrt på dessa jätteskolor och att ordningen kan bli lidande. Vad jag inte kan förstå är hur i hela fridens namn skall ordning upprätthållas med betyg? Elever som idag har problem med att sköta sin studier blir väl inte bättre motiverade av betygen. Inte heller kommer "bråkiga och stökiga" elever att bli mindre bråkiga om de får betyg i ett nytt 'ämne'. Det kom bara över mig som ett larvigt infall men skall vi ha ordning och uppförande 50p, eller?
Jag tycker att de lärarare som har svårt att hålla ordning i studiesammanhang skall få hjälp på annat sätt än genom att sätta betyg på bråkstakarna, för jag antar att man vill sätta IG på bråkstakarna och MVG för de elever som gör vad läraren ber om.

Inga kommentarer: