måndag 26 mars 2007

"Elever från bruksorter får lägre betyg"


I söndagens DN har man klämt in ett reportage som beskriver tillväxtregionens grundskoleelever som högpresterande och de gamla 'nedläggningshotade' bruksorternas elever har halkat efter. Några välplacerade citat i artikeln befäster artikelförfattarens åsikt om icke-akademiska-föräldrar.
"Man jobbar inte ihjäl sig" säger en elev inledningsvis.
"Av tradition är studiemotivationen låg på alla gamla gruvorter" säger Centralskolans rektor.
Efter att ha läst artikeln så undrar jag hur det står till hos lärarkåren. Hur är deras motivation? Det verkar inte som skolans rektor är riktigt rätt person att inspirera, eller?

Inga kommentarer: