torsdag 8 mars 2007

Lärandemiljö=skolmiljö?


Det har varit ett aktuellt ämne att diskutera på vår skola den senaste tiden; är vår skolmiljö lika med lärandemiljö? När vi (eg kommunernas tekniska förvaltning) planerar/inreder byggnader för våra ungdomar att arbeta i tror jag att det alltför ofta glöms bort att miljön skall vara stimulerande och inbjudande. Inredningsarkitekten har två mål: Det första är att minst tjugo, helst fler, ungdomar skall rymmas i lokalen och att de skall ha bord/bänkar där de kan arbeta. Det andra är att det skall finnas en skyddad plats för den som leder undervisningen och den personen skall ha tillgång till en tavla att skriva information på, så att hela klassen kan se det. Sen verkar det som att det är klart. Vem tänker på möjligheterna för eleveverna att utföra olika typer av uppgifter? Som att några skriver, några läser, några producerar. Miljön behöver vara varierande och möjligheten för de som behöver lugn skall finnas samtidigt som interaktiva grupparbeten skall kunna utföras. Man skall kunna producera, konsumera, handledas och lyssna på föreläsningar i samma lokal och helst också samtidigt.
Nä, fram för interaktiva whiteboards, datorer och all upptänklig modern utrustning i klassrum som kan ha fler funktioner än att bara inhysa en grupp lyssnare och en talare.
Rätta mig om jag har fel.

Kolla in min hemsida som är under konstruktion:
www.pengberg.se

Inga kommentarer: