lördag 3 februari 2007

Ibland är det svårt att komma igenom....


Dagens skola är målstyrd, heter det. Ett beaktansvärt påstående men inte riktigt sant. Dagens skola är kursstyrd eller möjligtvis schemastyrd, kanske också lite betygsstyrd. Vi har idag programmål på gymnasiet som talar om för oss vad som skall genomsyra programmet och vad respektive bransh (då det gäller yrkesförberedande program) har för öskemål på framtida anställda. Under programmålen står kursmålen. Kurserna har ett visst antal poäng vilka vi förväntas omsätta i undervisningstimmar. För att respektive lärare skall få ha rätt grupp elever i rätt kurs så måste någon sammanställa ett schema, och det här problemen börjar. Läraren skall undervisa ett antal olika grupper under ovanstående förutsättningar, alltså måste schemat vara utformat så att lärarna samlar sin grupp i sin kurs i rätt lokal vid rätt tillfälle. Och naturligtvis är det en hel hög med lärare och elevgrupper som skall synkas samman. Visst låter det tråkigt! Vi tappar fart i alla möjliga olika aspekter, att ge eleverna möjligheter att utvecklas, att ge lärarna möjligheter att använda sina pedagogiska kunskaper för att uppmuntra elever till livslångt lärande, att ge varje elev den uppmärksamhet och den hjälp som hon/han behöver, puh! Listan kan göras oerhört mycket längre men det är nog illa med bara de ovan nämnda. Dessutom tror jag att de flesta lärarna känner som jag när eleverna fokuserar på betygen istället för kunskapen; frustration.
Hinder i vägen för att svensk skola skall vara framtidens skola är alltså; kursplaner, scheman och betyg, eller vad tycker du?

Inga kommentarer: