måndag 12 februari 2007

Teori eller praktik!


Ofta, ofta hör jag när man i pedagogiska samtal delar in lektioner i sk teoretiska respektive praktiska. Hur vet man i förväg vad som är teoretisk eller praktiskt? Alltså hur kan man veta i förväg att lektionen/passet kommer att utvecklas åt den ena eller andra hållet? Visst är det klart att man ibland läser eller skriver mer och att man ibland jobbar mer praktiskt. Vad som får mig att undra är närmast när man säger:
- Idag skall vi ha livsmedelshygien och det är ett teoretiskt ämne.....
Är det inte så att det är pedagogens inställning och planering som bestämmer vad som skall hända och att elever ges väldigt små eller inga möjligheter att påverka sin utbildning, sitt lärande.
Samma lärare som delar in ämnen som ovan visar ofta en stor förståelsse för olika lärstilar. Att olika individer har olika sätt att lära. Hur det hänger ihop vet jag inte men kanske finns det någon därute som har ett svar på mina funderingar?
Känner alltsom oftast att jag helst skulle vilja se eleverna gräva, rota, leta efter svar på sina frågor. Och om man beter sig som pojken på bilden så finns det väl ingen som i förväg kan säga att ett ämne eller lektion skall bli teoretisk, eller?

Inga kommentarer: