lördag 17 februari 2007

Scheman


Schema är bra men för vem är det bra? Personligen kan jag känna att schema är ett hinder för att uppnå kursmålen, ett hinder för att uppnå programmålen och definitivt ett hinder om man försöker följa Lpf 94.
"Skolan har uppgiften att till eleverna överföra värden, förmedla kunskaper och förbereda dem för att arbeta och verka i samhället." Citatet är taget från Lpf 94.
Schemat är i första hand ett hinder för hur vi kan föbereda våra elever för arbetslivet där flexibilitet är en viktig egenskap hos medarbetare. Kanske skall vi sträva efter Summerhill Schools sätt att jobba, dvs att lärare har schema medan eleverna saknar dito. Detta kräver ett engagemang och en motivation från eleven som själv skall välja vilken lektion han skall på idag etc.

I skolministerns förslag med tre olika möjligheter till gymnasieskola (där yrkesutbildning är en) finns alternativa gymasieval som gör att ingen betygsätter kärnämneskunskaperna. För jag hoppas att vi alla är överens om att vi i hotellkursesrna pratar, räknar och diskuterar ur religiösa perspektiv såväl som historiska. Ett bättre alternativ i mina ögon vore att uppmuntra yrkesläraren till att fortbilda sig så att även han kan hjälpa eleverna i svenska, engelska, matematik etc. och kunskaper att bedömma (betygsätta).
Kanske kan dagens gymnasiskola erbjuda våra yrkeselever en bättre arbetsmiljö med en tydligare yrkeskaraktär om vi sanerar bort schemat (som en kurs/ämnesindelare) och jobbar mer i projektform. Vad vet jag, vad vet jag......

Inga kommentarer: